ћеню

 омп'ютерн≥ мереж≥

ѕринципи п≥дключенн¤

ѕротоколи

јдреси в ≤нтернет≥

ѕон¤тт¤ WWW

—ерв≥си мереж≥

“рохи ≥стор≥њ

“енденц≥њ ≥ перспективи

ѕро вс¤к випадок


ќстаннЇ оновленн¤:   ”сунен≥ де¤к≥ техн≥чн≥ проблеми.  ористуватис¤ ≤≈ тепер набагато легше ≥ приЇмн≥ше!!!
05.04.2007 / 15:52

–озробник: ¬≥тал≥й —оловей
i-enc@mail.ru

Rambler's Top100
≤нтернет-енциклопед≥¤ «начок
≤нтернет-енциклопед≥¤ украњнською | »нтернет-энциклопеди¤ на русском Ќа головну стор≥нку All rights reserved | Copyright 2002-2006 © | v. 6.2
јдреси в ≤нтернет≥

ƒл¤ того, щоб передати файл з одного комп'ютера на ≥нший через ≤нтернет, необх≥дно кожний комп'ютер ¤кось ≥дентиф≥кувати, щоб його можна було знайти в ≤нтернет≥. ѕри цьому у кожного комп'ютера, чи то сервер, чи то звичайний персональний комп'ютер, повинне бути ун≥кальне ≥м'¤, Їдине в мереж≥. якщо враховувати, що комп'ютер≥в в мереж≥ м≥льйони, то система номер≥в повинна бути багатознаковою, кр≥м цього, потр≥бно враховувати швидке зростанн¤ комп'ютер≥в в мереж≥.

¬раховуючи вс≥ ц≥ обставини, була прийн¤та система адрес, в ¤к≥й кожна адреса складаЇтьс¤ з набору чотирьох тризначних чисел, розд≥лених крапкою. Ќаприклад, 217.23.130.1.

«верн≥ть увагу, що в≥дсутн≥ розр¤ди не заповнюютьс¤ н≥¤кими символами.

 оли ≤нтернет використовувавс¤, в основному, спец≥ал≥стами, а не широкою публ≥кою, ц¤ система адрес≥в вс≥х задов≥льн¤ла, але з розширенн¤м аудитор≥њ ≤нтернета, коли користувачами мереж≥ стали непрофес≥онали, така система стала незручною ≥ в 1984 роц≥ була введена система ≥мен сервер≥в в ≤нтернет≥ - DNS (Domain Name System.)

DNS не вводила нову систему адрес, а встановила залежн≥сть м≥ж ≥снуючими числовими адресами й новими л≥терними DNS - ≥менами, ¤к≥ стали р≥вноправними. “епер з'¤вилас¤ можлив≥сть надавати б≥льш зм≥стовн≥ш≥ ≥мена в ≤нтернет≥.

–озгл¤немо структуру DNS - ≥мен≥. ¬ систем≥ вводитьс¤ пон¤тт¤ домена.

¬водитьс¤ також пон¤тт¤ домен вищого р≥вн¤ (англ. TLD - Top Level Domain). ƒомени вищого р≥вн¤ под≥л¤ютьс¤ на два види - тематичн≥ ≥ домени код≥в крањн.  оди домен≥в вищого р≥вн¤ складаЇтьс¤ з двох л≥тер.Ќаприклад: uk - ¬еликобритан≥¤, jp - япон≥¤, ru - –ос≥¤, ua - ”крањна ≥ т.д.

ƒл¤ того, щоб побачити вс≥ домени код≥в крањн вищого р≥вн¤, натисн≥ть сюди...

ƒо 2001 року ≥мена тематичних домен≥в вищого р≥вн¤, або просто домен≥в вищого р≥вн¤, складалис¤ з трьох л≥тер, але в 2001 роц≥ було прийн¤то р≥шенн¤ про в≥дм≥ну цього обмеженн¤.

ƒомени вищого р≥вн¤ включають в себе ≥нш≥ домени. Ќаприклад, домен вищого р≥вн¤ com м≥стить в своЇму склад≥ вс≥ домени, що в≥днос¤тьс¤ до комерц≥йних орган≥зац≥й. ÷≥ домени називаютьс¤ доменами першого р≥вн¤. ¬ адрес≥ сервера, вони записуютьс¤ зл≥ва в≥д ≥мен≥ домена вищого р≥вн¤ ≥ в≥докремлюютьс¤ крапкою. ƒомени першого р≥вн¤ також можуть мати в своЇму склад≥ домени - в≥дпов≥дно домени другого р≥вн¤ ≥ т.д.

“аким чином, доменна структура - це лог≥чна мотр≥йка: кожен сл≥дуючий домен знаходитьс¤ всередин≥ попереднього.

ƒо к≥нц¤ 1997 року в ≤нтернет≥ було 1 300 000 домен≥в. «араз њх к≥льк≥сть наближаЇтьс¤ до трьох м≥льйон≥в.

Ќижче наведена доменна карта ”крањни. ѕерев≥рте ¤к≥ доменн≥ ≥мена в≥дпов≥дають област¤м нашоњ крањни, просто нав≥вши на область, ¤ка вас ц≥кавить, курсор миш≥.

ј–  рим ¬≥нницька область ƒн≥пропетровська область ƒонецька область ∆итомирська область «апор≥жська область ≤вано-‘ранк≥вська область  ињвська область  ировоградська область Ћуганська область Ћьв≥вська область ћиколањвська область ќдеська область ѕолтавська область –≥вненська область —умська область “ерноп≥льська область ’арк≥вська область ’ерсонська область ’мельницька область „еркаська область „ерниг≥вська область „ерн≥вецька область «акарпатська область ¬олинська область

≤снуЇ також класиф≥кац≥¤, що бере до уваги тип установи:

- com - в≥д англ. commertion - комерц≥¤ - комерц≥йн≥ установи (ф≥рми, компан≥њ ≥ т. ≥н.);
- edu - в≥д англ. education - осв≥та - навчальн≥ заклади;
- gov - в≥д англ. government - ур¤д - ур¤дов≥ орган≥зац≥њ;
- mil - в≥д англ. military - в≥йськовий - в≥йськов≥ орган≥зац≥њ;
- net - в≥д англ. net - мережа - орган≥зац≥њ, що надають мережн≥ послуги;
- int - в≥д англ. international - м≥жнародний - м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ
- org - в≥д агнл. organization - орган≥зац≥¤, устр≥й - орган≥зац≥њ ≥нших тип≥в (¤к правило безприбудков≥).

¬ 2001 роц≥ було прийн¤то р≥шенн¤ ввести нов≥ ≥мена домен≥в вищого р≥вн¤.

¬ 2002 роц≥ почали д≥¤ти 7 нових ≥мен:

- aero - ≥ндустр≥¤ ав≥ац≥йного транспорту;
- biz- в≥д англ. business - б≥знес;
- coop- в≥д англ. cooperation - кооперац≥¤ - кооперативн≥ орган≥зац≥њ;
- info- в≥д англ. information - ≥нформац≥¤ - ≥нформац≥йн≥ ресурси;
- museum- в≥д англ. museum - музењ;
- name- в≥д англ.name - ≥м'¤ - приватн≥, ≥менн≥ ресурси;
- pro- в≥д англ. profession - профес≥¤ - профес≥йн≥ ресурси.

÷ю "с≥мку" вже довол≥ часто можна побачити в мереж≥, хоча ≥ серед них Ї своњ л≥дери - домени biz та info. ќстанн≥й, до реч≥, за своЇю к≥льк≥стю на меж≥ 2005-2006 рок≥в перегнав такий попул¤рний в зах≥дних крањнах домен вищого р≥вн¤, ¤к int.

«а матер≥алами "≈нциклопед≥њ јлфьорова".


Ќазад | ¬гору | ¬перед Ќа головну стор≥нку | All rights reserved | Copyright 2002-2006 © | v. 6.2
Сайт управляется системой uCoz