ћеню

 омп'ютерн≥ мереж≥

ѕринципи п≥дключенн¤

ѕротоколи

јдреси в ≤нтернет≥

ѕон¤тт¤ WWW

—ерв≥си мереж≥

“рохи ≥стор≥њ

“енденц≥њ ≥ перспективи

ѕро вс¤к випадок


ќстаннЇ оновленн¤:   ”сунен≥ де¤к≥ техн≥чн≥ проблеми.  ористуватис¤ ≤≈ тепер набагато легше ≥ приЇмн≥ше!!!
05.04.2007 / 15:52

–озробник: ¬≥тал≥й —оловей
i-enc@mail.ru

Rambler's Top100
≤нтернет-енциклопед≥¤ «начок
≤нтернет-енциклопед≥¤ украњнською | »нтернет-энциклопеди¤ на русском Ќа головну стор≥нку All rights reserved | Copyright 2002-2006 © | v. 6.2
 омп'ютерн≥ мереж≥
ѕросте посл≥довне з'Їднанн¤
ѕосл≥довне з'Їднанн¤ к≥льцем
ѕосл≥довне з'Їднанн¤ по сп≥льн≥й шин≥
«'Їднанн¤ з≥ркою
 

ѕовна назва цього розд≥лу мала б звучати так: " омп'ютерн≥ мереж≥, ¤к основа мереж≥ ≤нтернет". ≤ д≥йсно, ≤нтернет - це н≥ що ≥нше, ¤к сукупн≥сть комп'ютер≥в ≥ комп'ютерних мереж, тому було б не зовс≥м в≥рно розпочинати розмову про ≤нтернет, не розгл¤нувши типи з'Їднань комп'ютер≥в м≥ж собою. ќтже комп'ютерн≥ мереж≥...

ѕри використовуванн≥ комп'ютер≥в часто виникаЇ проблема передач≥ даних з одного комп'ютера на ≥нший. ѕередати дан≥ можна за допомогою зовн≥шн≥х нос≥њв - компакт - диск≥в, рухомих жостких диск≥в та ≥нших нос≥њв. јле цей спос≥б п≥дходить, ¤кщо ми обм≥нюЇмс¤ даними м≥ж двома комп'ютерами, да ще й розташованими недалеко один в≥д одного, наприклад в одн≥й к≥мнат≥ а обм≥нюватис¤ даними потр≥бно не дуже часто. ј, ¤кщо комп'ютер≥в багато ≥ розташован≥ вони в р≥зних к≥нц¤х 20 - поверховоњ буд≥вл≥, або в р≥зних к≥нц¤х м≥ста, а обм≥н даними м≥ж комп'ютерами маЇ бути частим? “од≥ два комп'ютера потр≥бно з'Їднати кабелем. ÷е, ¤к розум≥Їте, набагато зручн≥ше. “од≥ обм≥н ≥нформац≥Їю проходить дуже швидко ≥ без зайвих проблем.

≤снуЇ чотири основних вид≥в кабел≥в, що використовуЇтьс¤ дл¤ передач≥ ≥нформац≥њ: багатожильн≥, у вигл¤д≥ витоњ пари, коаксиальн≥ та оптоволоконн≥. –озпов≥м про них докладн≥ше:

    багатожильн≥
  •       багатожильн≥ - њх основа - це банальна сукупн≥сть пров≥дник≥в, т≥сно сплетених м≥ж собою. ѓх, ¤к правило, використовують в таких конф≥гурац≥¤х мереж, ¤к "к≥льце""з≥рка". ѕроте так≥ кабел≥ мають багато м≥нус≥в: незахищен≥сть в≥д електромагн≥тного випром≥нюванн¤, њх висока варт≥сть (≥ те, ≥ ≥нше зв'¤зане з великою к≥льк≥стю пров≥дник≥в, що використовуютьс¤ дл¤ виготовленн¤ таких пров≥дник≥в), а також невелика швидк≥сть передач≥ даних.

  •  у вигл¤д≥ витоњ пари

  •       у вигл¤д≥ витоњ пари - кабел≥ у вигл¤д≥ екранованоњ оболонки, ¤ка м≥стить одну або дек≥лька пар пров≥дник≥в ≥ може забезпечити велику швидк≥сть передачу даних у пар≥ з коакс≥альним кабелем (див≥тьс¤ нижче), але лише на невелик≥ в≥дстан≥ - ≥деальний вар≥ант дл¤ локальних мереж.

  •       коакс≥альн≥коакс≥альн≥ - вони складаютьс¤ з центрального пров≥дника, шару ≥зольованого матер≥алу, екрана (металевий цил≥ндр або шари плетеного дроту), шару ≥зол¤ц≥њ. ¬≥дпов≥дно до товщини Ї товст≥ та тонк≥ коакс≥альн≥ кабел≥. ¬с≥ вони характер≥зуютьс¤ невисокою варт≥стю, досить великою швидк≥стю передач≥ даних ≥ захищен≥стю. ƒо реч≥, кабел≥ такого типу використовуютьс¤ в мережах типу Ethernet.

  • оптоволоконн≥

  •       оптоволоконн≥ - кабель, що викликаЇ зараз, мабуть, найб≥льшу дов≥ру серед фах≥вц≥в. …ого принцип д≥њ складаЇтьс¤ у в≥дзеркалюванн≥ сигналу в≥д склопод≥бних фрагмент≥в всередин≥ кабелю. ѕри чому   ƒ таких кабел≥в дуже великий: з великою захищен≥стю ≥нформац≥њ ц≥ кабел≥ передають дан≥ на значн≥ в≥дстан≥ (до 4,5 км) з дуже високою швидк≥стю. ѕроте оптоволоконн≥ кабел≥ мають дуже значний м≥нус - вони досить дорог≥.

јле дл¤ з'Їднанн¤ дек≥лькох комп'ютер≥в не достатньо лише одного кабел¤. “реба з'Їднати сам комп'ютер з кабелем, ≥ дл¤ цього використовуЇтьс¤ спец≥альн≥ ≥нтерфейсн≥ плати - мережн≥ адаптери, спроектованих на застосуванн¤ одного ≥з протокол≥в низького р≥вн¤ (Ethernet, Token Ring, FDDI, ARCnet тощо). ¬они можуть бути двох тип≥в: дл¤ ви¤вленн¤ з≥ткнень (кол≥з≥й) та передач≥ маркер≥в ("порц≥й" ≥нформац≥њ).

ј тепер давайте поговоримо саме про типи з'Їднанн¤ комп'ютер≥в, що, до реч≥, називаЇтьс¤ тополог≥Їю. «'ЇднаЇмо кабелем два комп'ютери, приблизно так, ¤к зображено на поданому нижче малюнку:

Ќайпрост≥ша тополог≥¤

“епер дл¤ передач≥ даних з одного комп'ютера на ≥нший не потр≥бно зовн≥шн≥х нос≥њв. ƒан≥ передаютьс¤ швидко, в будь - ¤кому об'Їм≥ ≥ в будь - ¤кий час. ƒо отриманоњ нами мереж≥ можна додати ще комп'ютери. «'Їднати њх можна двома способами - посд≥довно й з≥ркою. ѕосл≥довне з'Їднанн¤ можна, в свою чергу, розд≥лити на три типи - просте посл≥довне, посл≥довне к≥льцем й посл≥довне за сп≥льною шиною.


ѕросте посл≥довне з'Їднанн¤

ѕросте посл≥довне з'Їднанн¤

ѕри цьому ≥нформац≥¤ передаЇтьс¤ посл≥довно з одного комп'ютера на ≥нший ≥ навпаки. —хема працюЇ швидко, але за умови розриву одного ≥з з'Їднань або при поламц≥ одного комп'ютера, вс¤ мережа виходить з ладу. ѕотр≥бно сказати, що ц¤ схема майже не використовуЇтьс¤, а ¤кщо ≥ працюЇ, так т≥льки в мережах з дуже незначною к≥льк≥стю комп'ютер≥в (2 - 3 машини).


ѕосл≥довне з'Їднанн¤ к≥льцем

ѕосл≥довне з'Їднанн¤ к≥льцем

ѕри цьому з'Їднанн≥ дан≥ також передаютьс¤ посл≥довно в≥д комп'ютера до комп'ютера, але в зр≥вн¤нн≥ з простим посл≥довним з'Їднанн¤м, дан≥ можуть передаватис¤ в двох напр¤мах, що п≥двищуЇ ст≥йк≥сть до неполадок мереж≥. ќдин розрив не виводить з ладу всю мережу, але значно знижуЇ њњ швидк≥сть, робл¤ч≥ њњ тим самим мережею з простим посл≥довним з'Їднанн¤м. ƒва ж розриви робл¤ть мережу непрацюючою.  ≥льцева мережа достатньо широко використовуЇтьс¤. ¬ основному через високу швидк≥сть передач≥ даних.  ≥льцев≥ мереж≥ найшвидш≥.


ѕосл≥довне з'Їднанн¤ по сп≥льн≥й шин≥

ѕосл≥довне з'Їднанн¤ по сп≥льн≥й шин≥

ѕри такому з'Їднанн≥ обм≥н може зд≥йснюватис¤ м≥ж будь - ¤кими комп'ютерами мереж≥, незалежно в≥д ≥нших. «а умови порушенн¤ зв'¤зку одного комп'ютера з≥ сп≥льною шиною, цей комп'ютер вимикаЇтьс¤ в≥д мереж≥, але вс¤ мережа працюватиме в норм≥. « цього боку мережа достатньо ст≥йка до подразнень, але ¤кщо виходить з ладу сама шина, то вс¤ мережа виходить з ладу.


«'Їднанн¤ з≥ркою

. «'Їднанн¤ з≥ркою
—учасний сервер

ѕри з'Їднанн≥ з≥ркою мережа дуже ст≥йка до подразнень. ѕри пошкодженн≥ одного ≥з з'Їднань в≥д мереж≥ в≥дмикаЇтьс¤ лише один комп'ютер. ћережа такого типу маЇ центральний комп'ютер - сервер, з ¤кого зд≥йснюЇтьс¤ управл≥нн¤ роботою мереж≥. ќдин ≥з таких сучасних потужних сервер≥в ≥ зображений на поданому зправа малюнку.

«а допомогою сервера зд≥йснюЇтьс¤ розпод≥ленн¤ доступу р≥зних користувач≥в до комп'ютер≥в мереж≥≥ розпод≥ленн¤ ≥нших ресурс≥в мереж≥. ћережа з вид≥леним сервером може бути ранжирована, тобто можуть бути вид≥лен≥ комп'ютери в мереж≥, до ¤ких буде обмежений доступ з ≥нших комп'ютер≥в.  р≥м того, Ї можлив≥сть орган≥зовувати доступ до сп≥льних мережевих програм, модемам та ≥ншим пристро¤м з будь - ¤кого комп'ютера. Ќа сервер≥ можуть бути записан≥ програми, ¤кими користуютьс¤ вс≥ комп'ютери мереж≥.

ѕриклад мереж≥ з вид≥леним сервером покажемо дл¤ з'Їднанн¤ по сп≥льн≥й шин≥:

ћережа з вид≥леним сервером в з'Їднанн≥ по сп≥льн≥й шин≥

«'Їднанн¤ комп'ютер≥в в Iнтернет≥ - це по сут≥ з'Їднанн¤ њх по типу з≥рки, а так ¤к мережа дуже велика, то сервер≥в в н≥й дуже велика к≥льк≥сть ≥ кожний з них виконуЇ певну функц≥ю. ¬с≥ комп'ютери ≥ сервери в ≥нтернет≥ з'Їднанн≥ через супутники (цей метод ¤к правило використовуЇтьс¤ в ноутбуках, але в≥н довол≥ пов≥льний ≥ дуже дорогий) ≥ через кабел≥ (¤к правило телефонн≥). ќстанн≥м методом з'Їднана подавл¤юча к≥льк≥сть комп'ютер≥в, а засоби передач≥ ≥нформац≥њ таким чином пост≥йно вдосконалюютьс¤.

«а матер≥алами "≈нциклопед≥њ јлфьорова".


Ќазад | ¬гору | ¬перед Ќа головну стор≥нку | All rights reserved | Copyright 2002-2006 © | v. 6.2
Сайт управляется системой uCoz